POSDRU
 
 
 
 

Prezentare proiect: "Impreuna pentru siguranta noastra"

Zero AccidenteProiectul Plan Strategic National in vederea unui dialog social performant prin instrumente europene moderne “Impreuna pentru siguranta noastra” pretinde formarea cetăţenilor români în scopul de a promova calificarea şi integrarea lor pe piata fortei de munca- bazată pe noile tehnologii, evidenţiind şi încurajând adaptabilitatea destinatarilor şi integrarea acestora pe piaţa noiilor tehnologii.

Prin intermediul acestui proiect se ţinteşte atingerea unui înalt nivel în domeniul formării profesionale continue. Toate aceste puncte sunt cruciale pentru dezvoltarea, nu numai pe plan profesional, ci şi pe plan personal a participanţilor, întrucât dobândirea unui înalt grad de flexibiliate, duce, de asemenea, la îmbunătăţirea calităţii la locul de muncă şi prin aceasta, la evoluţia participanţilor ca indivizi. Cu toate acestea se doreşte îmbunătăţirea pieţii muncii şi a forţelor de muncă prin formarea lucrătorilor.

Prin promovarea adaptabilităţii şi flexibilităţii se produc noi oportunităţi de ocupare a forţelor de muncă şi, astfel, o mai mare calificare profesională şi personală, precum şi facilitarea procesului de adaptare şi integrare în societatea cunoaşterii ce se aşteaptă în cadrul statelor membre ale Uniunii Europene.In vederea atingerii acestui scop se va necesita o strategie globală bazată pe pregătirea unui proces de tranziţie spre o societate şi o economie bazată pe cunoaştere. Prezentul proiect vizează drept obiective fundamentale creşterea adaptabilităţii întreprinderilor şi angajaţilor români la dezvoltarea economică şi noile provocări ale erei globalizării, favorizând în acelaşi timp dezvoltarea angajaţilor şi integrarea acestora în cadrul unei societăţi bazate pe cunoaştere, ceea ce corespunde cu unul dintre obiectivele strategice ale Uniunii Europene.

Într-un context naţional, proiectul se desfăşoară, de bună seamă, în conformitate cu Programul Naţional de Reforme (PNR), ce urmează directivele Strategiei de la Lisabona şi, prin urmare, are drept obiectiv creşterea randamentului economic şi a calităţii ocupării forţelor de muncă, precum şi promovarea unui sistem social echitabil, ce vor duce la dezvoltarea durabilă a României.

Din date oficiale reiese că la nivel european tot mai mulţi angajaţi sunt expuşi la condiţiile nocive de muncă caracterizate prin suprasolicitarea osteo-musculo-scheletică prin efort fizic intens, stres la locul de muncă şi o creştere îngrijorătoare a numărului de accidente de muncă. În cadrul Uniunii Europene accidentele de muncă cauzează în fiecare an decesul a circa 5500 de lucrători şi rănirea unui număr şi mai mare. Multe din aceste accidente ar putea fi evitate, considerându-se esenţială întreprinderea unor acţiuni pentru contracararea acestei situaţii, dacă se doreşte reducerea costurilor în termeni umani si financiari.

În ceea ce priveşte grupurile ţintă, proiectul este destinat angajaţilor, membrilor Comitetelor de Sanatate si Securitate in Munca. Ca cerinţe minime se cere ca aceştia să fi absolvit învăţământul obligatoriu. Astfel, prezentul proiect are un conţinut axat atât pe formarea participanţilor cu o pregătire academică medie, precum şi a tuturor acelor ce doresc să dobândească noi cunoştinţe în materiile oferite de către proiect. În concret 3720 persoane vor participa la activităţile de formare profesională și sesiunile din cadrul prezentului proiect, printre priorităţile proiectului aflându-se promovarea egalităţii de şanse.

Acest proiect se justifică prin carenţele în materie de formare profesională specifică dirijată grupului ţintă selecţionat, precum şi prin necesitatea de calificare profesională în anumite domenii concrete, astfel putându-se obţine un înalt nivel de adaptare, flexibilitate, productivitate şi securitate la locul de muncă în vederea stimulării unei dezvoltări continue a calităţii de viaţă a angajaţilor.