POSDRU
 
 
 
 

Cursuri

Email Imprimare PDF

Se urmăreşte formarea a 3720 participanţi în cadrul a 208 de activităţi de formare, 24 sesiuni naţionale şi transnaţionale şi 3 campanii naţionale de conştientizare şi sensibilizare.

CURSURI GRATUITEAstfel, se vor obţine următorii indicatori:

 • Din totalul de 3120 de participanţi implicaţi în activităţile de formare, se prevede participarea a  360 de cursanţi în activităţi de managementul şi organizarea muncii, 80 dintre aceştia fiind femei. În activităţile ce implică securitatea şi sănătatea muncii vor participa 2760 de persoane:
 • Numărul de cursanţi cărora li se vor acorda diplome de participare în managementul şi organizarea muncii: 335
 • Numărul de cursanţi cărora li se vor acorda diplome de participare pentru sănătatea şi securitatea muncii: 2685
 • Cursurile de formare profesională cofinanţate vor atinge un număr de 208, dintre care:   în probleme legate de sănătate şi securitate: 184.

Toate cursurile vor incepe in luna iunie a anului 2010.

 1. Sisteme de gestiune performantă a securităţii şi sănătăţii muncii -  Se va repeta de 16 ori pe parcursul desfasurarii proiectului.
 2. Prevenirea accidentelor de muncă şi controlul sănătăţii – Se va repeta de 24 de ori pe parcursul desfasurarii proiectului.
 3. Concilierea vieţii profesionale cu viaţa de familie. Se va repeta de 24 de ori pe parcursul desfasurarii proiectului.
 4. Inteligenţa emoţională. Controlul stresului şi tehnici de relaxare. Se va repeta de 16 de ori pe parcursul desfasurarii proiectului.
 5. Organizarea muncii şi a timpului. Schimbări şi dialog social. Se va repeta de 24 de ori pe parcursul desfasurarii proiectului.
 6. Evaluarea şi analizarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională. Se va repeta de 16 de ori pe parcursul desfasurarii proiectului.
 7. Riscuri aferente condiţiilor de muncă: maşinării, echipamente, manipulare şi transport, incendii şi electricitate. Se va repeta de 24 de ori pe parcursul desfasurarii proiectului.
 8. Riscuri aferente mediului de muncă. Agenţi chimici şi biologici. Se va repeta de 16 de ori pe parcursul desfasurarii proiectului.
 9. Coordonator de securitatea şi sănătatea muncii. Se va repeta de 24 de ori pe parcursul desfasurarii proiectului.
 10. Auditul şi planificarea sistemelor de prevenire a accidentelor de muncă. Se va repeta de 24 de ori pe parcursul desfasurarii proiectului.

Toate activităţile sunt concepute pentru grupuri de câte 15 participanţi.
Numărul total de ore de formare: 15 520 de ore.


Gestionarea platformei E-learningCursuri online:

Cu această platformă se pretinde facilitarea accesului participanţilor la noile instrumente metodologice de ultimă generaţie. 20% dintre orele de formare vor fi  predate prin intermediul platformei E-learning.

În cazul în care cursanţii nu au acces la Internet la domiciliu, iar sălile de clase nu sunt disponibile în intervalul orar convenabil participantului, formarea se va furniza prin intermediul învăţământului la distanţă