POSDRU
 
 
 
 

Egalitate de sanse

Email Imprimare PDF

Reprezintă o prioritate stabilirea unui model ce prevede, nu numai garanţiile legale privind dreptul la egalitate, ci şi examinarea noile relaţii sociale ce s-au ivit în urma încorporării femeilor pe piaţa forţei de muncă şi promovarea consolidării unei culturi profesionale pe deplin angajată în demersul ei de a sprijini o reală echitate a oportunităţilor în ceea ce priveşte accesul la formare. Planul prevede egalitatea între sexe şi stabileşte un set de măsuri pentru a elimina obstacolele ce împiedică, în practică, egalitatea reală de şanse în materie de acces şi desfăşurarea activităţilor de afaceri. Printre aceste măsuri, se includ acţiunile pozitive în vederea promovării accesului femeilor la activităţile de formare, precum şi în diferite sectoare desavantajate ale societăţii româneşti, în cadrul procesului de integrare a acestor grupuri dezavantajate prin asigurarea unui număr echitabil de participanţi.

Este recunoscut faptul că fără a întreprinde măsuri active pentru a implementa egalitatea de şanse, viaţa profesională tinde să perpetueze rolurile sexelor şi stereotipurile de gen ce limitează dezvoltarea persoanelor.

Proiectul îşi propune să promoveze dezvoltarea integrală a persoanelor şi, în acest scop, este necesară depăşirea limitele impuse de sex printr-o muncă sistematică în cadrul comunităţii de afaceri. Întreţinerea rolurilor de gen şi a stereotipurilor sexuale menţionate anterior se face de cele mai multe ori în mod inconştient, prin intermediul unor diverşi factori, precum invizibilitatea femeilor la locul de muncă; atitudinile dezvoltate de manieră inconştientă în viaţa cotidiană, în familie; modelele prezentate de către femei şi bărbaţi; modalităţile de a interacţiona la locul de muncă. Acest lucru necesită concentrarea atenţiei asupra tuturor acestor aspecte pentru a îmbunătăţi practicile antreprenoriale. De aceea, egalitatea de şanse reprezintă una dintre principalele axe în toate politicile europene. În toate ţările din Uniunea Europeană creşte numărul de afaceri înfiinţate de către femei. De asemenea, se vor lua în considerare şi alte sectoare ale populaţiei aparţinând unor categorii dezavantajate şi alte criterii ce pot afecta exercitarea, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale recunoscute de Constituţia română. Astfel, prezentul proiect îşi propune să faciliteze şi să diversifice promovarea şi încorporarea persoanele care aparţin unor categorii vulnerabile în vederea atingerii condiţiilor de egalitate, bazându-se în acest sens pe vasta experinţă a partenerului naţional în acest domeniu.