POSDRU
 
 
 
 

Obiectivele Proiectului

Email Imprimare PDF
Întrucât contextul economic a suferit schimbări enorme de-a lungul ultimilor ani, entităţile publice şi private caută implementarea politicilor active de pe piaţa muncii în vederea creşterii gradului de adaptabilitate şi a flexicurităţii muncii. Astfel, s-a accentuat importanţa acordată formării ca mecanism ce favorizează adaptarea continuă a cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor angajaţilor la necesitaţile în continuă schimbare a pieţii muncii. Mai mult, deoarece vorbim despre o piaţă europeană a muncii modernă şi competitivă- se subliniază centralitatea formării profesionale continue ca fiind un proces strategic fundamental pentru viitoarea dezvoltare şi viabilitate a economiei, acest proiect isi propune un plan de formare ce îşi doreşte atingerea următoarelor obiective:

Obiective generale:
  • Aprofundarea ideilor ce stau la baza conceptului de flexicuritate a muncii.
  • Formarea specialiştilor capabili de a aprofunda în mod conceptual şi instrumental studiul sistemelor de sănătatea şi securitatea muncii, prin prisma dimensiunilor tehnice, sociale, culturale şi economice, în vederea proiectării şi implementării de programe de prevenire a accidentelor, cu scopul de a optimiza flexibilitatea şi securitatea muncii.
Obiective specifice:
  • Stimularea dezvoltării de metode de studiu şi evaluare a riscurilor muncii, în conformitate cu contextul muncii.
  • Conştientizarea destinatarilor asupra riscurilor generate de situaţiile de stres la locul de muncă.
  • Formarea participanţilor în materie de prevenirea accidentelor de muncă şi boli profesionale.
  • Specializarea destinatarilor în analiza riscurilor şi tehnicile aplicabile.
  • Instruirea participanţilor în materie de gestiunea şi evaluarea sistemelor de prevenire a accidentelor de munca.
  • Furnizarea de cunoştinţe în ceea ce priveste uzul agenţilor periculoşi la locul de muncă.
Obiective operationale:
  • Facilitarea adaptabilităţii şi mobilităţii angajaţilor
  • Formarea profesională a lucrătorilor în vederea unei mai înalte calificări profesionale.