POSDRU
 
 
 
 

Indicatori si rezultate anticipate

Email Imprimare PDF

Cu acest proiect se pretinde formarea cetăţenilor români în scopul de a promova calificarea şi integrarea lor pe piata fortei de munca- bazată pe noile tehnologii, evidenţiind şi încurajând adaptabilitatea destinatarilor şi integrarea acestora pe piaţa noiilor tehnologii.

Prin intermediul acestui proiect se ţinteşte atingerea unui înalt nivel în domeniul formării profesionale continue. Toate aceste puncte sunt cruciale pentru dezvoltarea, nu numai pe plan profesional, ci şi pe plan personal a participanţilor, întrucât dobândirea unui înalt grad de flexibiliate, duce, de asemenea, la îmbunătăţirea calităţii la locul de muncă şi prin aceasta, la evoluţia participanţilor ca indivizi. Cu toate acestea se doreşte îmbunătăţirea pieţii muncii şi a forţelor de muncă prin formarea lucrătorilor. Prin promovarea adaptabilităţii şi flexibilităţii se produc noi oportunităţi de ocupare a forţelor de muncă şi, astfel, o mai mare calificare profesională şi personală, precum şi facilitarea procesului de adaptare şi integrare în societatea cunoaşterii ce se aşteaptă în cadrul statelor membre ale Uniunii Europene.

În acest sens se urmăreşte formarea a 3720 participanţi în cadrul a 208 de activităţi de formare, 24 sesiuni naţionale şi transnaţionale şi 3 campanii naţionale de conştientizare şi sensibilizare.

Indicatorii si rezultatele concrete sunt urmatoarele:
  1. Managementul şi organizarea muncii: 360 de cursanţi (dintre care 80 de femei)
  2. Actualizarea şi îmbunătăţirea competenţelor: 2760 de persoane
  3. Diplome de participare în managementul şi organizarea muncii: 335
  4. Diplome de participare pentru actualizarea şi îmbunătăţirea competenţelor - SSM: 2685
  5. Cursurile de formare profesională: 208, dintre care 184 în probleme legate de sănătate şi securitate