POSDRU
 
 
 
 

Sustenabilitatea Proiectului

Email Imprimare PDF

Proiectul recunoaşte rolul strategic al adaptabilităţii şi flexicurităţii în cadrul economiei şi are ca obiectiv sprijinirea persoanele ce cred că sustenabilitatea merge mână în mână cu competitivitatea, astfel încât să se dezvolte un sistem integrat de management al securităţii şi sănătăţii muncii, combinând aspecte legate de noile tehnologii şi dimensiunea socio-economică şi încorporând forme moderne şi flexibile de organizare a muncii. Cu trecerea timpului, în urma observării şi evaluării impactului cauzat de către diverse proiecte, s-au dezvoltat si implementat metode de a măsura durabilitatea, amplificându-se în acelaşi timp numărul de variabile ce permit determinarea sustenabilităţii unui proiect. De asemenea, se consideră necesară adăugarea faptului că beneficiarii respectivelor proiecte caută de manieră activă prelungirea acestor beneficii pe o perioadă indeterminată, astfel încât rezultatele proiectului să fie vizibile dincolo de scopul imediat al prezentului. În orice proiect, indiferent de domeniul abordat (economic, politic, social, cultural sau privind mediul înconjurător), trebuiesc luate în considerare următoarele variabile de durabilitate:

  • Privind mediul înconjurător: utilizarea patrimoniului mediului, fără a pune în pericol subzistenţa generaţiilor viitoare.
  • Economice: creativitatea, eficienţa, eficacitatea şi creşterea economică.
  • Sociale: echitatea între sexe, vârstă, generaţii, bunăstarea, valorarea drepturilor omului etc.
  • Politice: implicarea în mod egal a diferiţilor participanţi, reprezentarea diverselor autorităţi.
  • Culturale: identitatea, tradiţiile, obiceiurile, ideile, practicile şi tehnicile utilizate de către diferite comunităţi. - Tehnologice: corespunzătoare naturii, nevoilor şi potenţialului mediului geografic şi cultural.
  • Internaţionale: forme şi norme în vederea promovării interacţiunii în arena internaţională.

Prin intermediul metodologiei şi activităţilor implementate de către acest proiect se pretinde oferirea posibilităţii beneficiarilor de a evolua pe viitor, atât la nivel profesional (precum angajat sau întreprinzător) cât şi personal. Prin realizarea activităţilor de formare ale proiectului, participanţii vor beneficia de o pregătire ce le va permite o optimă desfăşurare pe piaţa muncii şi posibilitatea de a se integra într-o societatea cunoaşterii, după cum prevede Strategia de la Lisabona din martie 2000. În consecinţă, acest proiect va permite participanţilor să se dezvolte la nivel profesional, promovând adaptabilitatea şi flexicuritatea la locul de muncă şi, prin aceasta îmbunătăţirea bunăstării sociale. Se înţelege astfel, că prezentul proiect a fost elaborat considerându-se continuitatea sa în timp. Întrucât se vizează ridicarea nivelului de informaţii în materie de sănătate şi securitate în muncă, se subliniază importanţa transferului de cunoştinţe la diferite niveluri (membru CSSM→organizaţie).

Prin instruirea membrilor Comitetelor de Securitate şi Sănătate în Muncă se prevede diseminarea acestor cunoştinţe la nivelul unor structuri formale ce pot afecta în mod pozitiv întreaga piaţa muncii române. Materiale (DVD-urile, ghidurile legale) ce se vor furniza în cadrul proiectului vor reprezenta o garanţie a continuităţii acestui proces de formare.